Vývoj tohoto software je spolufinancován Evropskou Unií

MULTIFAKTOROVÝ MARKETINGOVÝ SOFTWARE (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003 712)

Vývoj základní platformy ve formě vysoce customatizovatelného a automatizovatelného CRM (Customer Relationship Management) software, na základě kterého bude možné implementovat dílčí analytické nástroje.


Absolook s.r.o., společnost specializovaná na marketingové a reklamní služby, má záměr vytvořit vlastní rozsáhlý multifaktorový systém sledující, predikující a vyhodnocující data v oblasti marketingu. V projektu jde o vytvoření vlastního customizovatelného systému CRM s vysokým stupněm automatizace, který bude základní platformou pro využití následných marketingových a analytických SW modulů, aplikací pro měření efektu kampaní. Tento systém bude poskytován jako SAAS také ostatním klientům.


Cílem předkládaného projektu je vyvinout základní platformu ve formě vysoce customatizovatelného a automatizovatelného CRM (Customer Releationship Management) software, na základě kterého bude možné implmentovat dílčí analytické nástroje. Díky novému systému lze pomoci malým a středním společnostem v ČR a SR v obchodních a marketingových aktivitách, mj. zefektivnit procesy a růst společností, dále lze umožnit využití systému akademické obci (VŠE studenti apod.) V rámci vnitřního využití systému společností Absolook s.r.o. je cílem rozšíření produktové nabídky a klientského portfolia, zefektivnění chodu společnosti, nabídka nových pracovních příležitostí, zvyšování agenturního know-how a odbornosti zaměstnanců. Dále pak zvýšení stability společnosti na trhu pomocí inovačního produktu. Mezi další cíle patří nalezení využití mezi klienty ČR a SR. Multifunkční software jako samostatný produkt s trvalou hodnotou a s prodejním potenciálem lze uplatnit také na mezinárodních trzích.

Vývoj tohoto software je spolufinancován Evropskou Unií

Markomat - Automatizovaný marketingový software (CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009587)

Absolook s.r.o., společnost specializovaná na marketingové a reklamní služby a v současné době na vývoj IT nastrojů pro jejich podporu vyvíjí vlastní rozsahlý multifaktorový marketingový software s vysokým stupněm automatizace procesů v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Na tomto řešení staví další software s pracovním jménem „Markomat“, který se bude skládat z řady SW modulů umožňující měření marketingové výkonosti a výkonosti komunikačních kampaní.


Cílem projektu je vytvořit software systém Markomat (ang. Marcomat), implementovat jej do cloudového prostředí a nabízet jako SaaS dalším podnikům.

Řízení vztahu se zákazníky

 • Databáze kontaktů
  Osoby
  Organizace
 • Leady
  Evidence aktivit
  Evidence akvizičních nákladů
 • Příležitosti a nabídky

Finance a reporty

 • KOMPLETNÍ REPORTY NAPŘÍČ SYSTÉMEM
  CELKOVÝ OBRAT SPOLEČNOSTI
  CASH FLOW A FORECAST
  DÍLČÍ OBRATY NA ZAKÁZKÁCH, LEADECH
  NÁKLADY A OBRATY PRACOVNÍKŮ
 • PŘEHLED O FAV, FAP FAKTURÁCH K VYSTAVENÍ

Zakázky a realizace

 • KOMPLETNÍ EVIDENCE
 • JEDNODUCHÉ ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ KOLEGŮM
 • MONITORING INTERNÍCH A EXTERNÍCH NÁKLADŮ
 • JEDNODUCHÝ PŘEHLED O BILANCI

Back office agenda

 • LIDSKÉ ZDROJE
  PŘEHLED PRACOVNÍKŮ
  PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
  PRÁVA UŽIVATELŮ
  EVIDENCE UCHAZEČŮ
 • RYCHLÝ PŘEHLED V DOKUMENTECH
 • SPRÁVA MAJETKU, VOZOVÉHO PARKU

Marketing

 • PŘEHLED MARKETINGOVÝCH AKTIVIT
 • EVIDENCE NÁKLADŮ KAMPANÍ
 • PLÁNOVÁNÍ KAMPANÍ
 • REALIZACE KAMPANÍ

 

Customizace

 • Správy uživatelských rolí a oprávnění
 • Instalace na vlastním serveru
 • Změna grafického layoutu
 • Napojení na jiné systémy v organizaci
 • Programovaní aplikačních modulů na míru
 • Ostatní individuální úpravy

 

A MNOHO DALŠÍCH VÝHOD…

 • FUNKČNÍ NA RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍCH (MOBIL, TABLET, NOTEBOOK, PC)
 • RYCHLÉ, JEDNODUCHÉ, INTUITIVNÍ
 • SPLŇUJÍCÍ MAXIMÁLNÍ STANDARDY ZABEZPEČENÍ
 • AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE A ROZVOJ SYSTÉMU
 • 30DENNÍ TRIAL ZDARMA
 • UŽIVATELSKÁ PODPORA V REŽIMU 8/5

Po ukončení 30denní trial verze je měsíční platba za uživatele 399 Kč.

Kontakt

Máte zájem o více informací?

Napište nám

info@absolook.cz

Napište nám